© Karels Fresh 2024

With by plenso

Privacy & Disclaimer

Privacy Statement

Karels Fresh (hierna “We”) hecht veel belang aan de bescherming van jouw privacy. In dit “Privacy statement” kan je terugvinden welke persoonsgegevens we over je verzamelen en wat we ermee doen. Je kan ook lezen welke rechten je hebt met betrekking tot het beschermen van je gegevens en hoe je die kan uitoefenen. 

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?

In het kader van deze Privacy statement betekent “persoonsgegevens” de gegevens die gelinkt zijn aan een individu dewelke aan de hand van die gegevens, direct of indirect, kan worden geïdentificeerd.

Wat we met je persoonsgegevens doen

Karels Fresh is een handelaar in groenten en fruit. Dat is een rechttoe rechtaan onderneming en zo ook zijn de zaken die we met je persoonsgegevens doen. We houden daarbij steeds rekening met de wettelijke vereisten.

Bestellingen plaatsen zonder account

Wanneer je een bestelling plaatst zonder het aanmaken van een account, zullen we je naam, voornaam, telefoonnummer, emailadres en postcode (vrijblijvend) vragen en opslaan. Dit met als doeleinde de bestelling te kunnen verwerken en eventuele dienst na verkoop te garanderen. We houden je persoonsgegevens bij voor 30 dagen na het ophalen van de bestelling.

Na elke geplaatste bestelling wordt een email ter confirmatie van de bestelling naar het opgegeven emailadres gestuurd. Dit om jou bevestiging te geven van een goede ontvangst en om misbruik tegen te gaan.

Account aanmaken

Je kan op onze website een account aanmaken. Dit heeft allerlei voordelen, dewelke je kan terugvinden op onze website. Bij het aanmaken van een account zullen we je naam, voornaam, telefoonnummer, emailadres, postcode (vrijblijvend) en wachtwoord (voor toegang tot het account) vragen en opslaan.

In het kader van de relatie die bij het aanmaken van een account ontstaat, zullen we je persoonsgegevens bijhouden voor de duurtijd van de relatie. Dat wil zeggen: tot wanneer je je account zou afsluiten.

Ook je bestelgegevens houden we vanaf dan bij voor de duurtijd van de relatie en deze zullen ook worden gebruikt om je te helpen bij toekomstige bestellingen. Bijvoorbeeld met één klik een vorige bestelling hergebruiken en deze, na eventueel aanpassen, opnieuw plaatsen. We kunnen je tijdens het bestellen ook suggesties meegeven op basis van je historiek aan vorige bestelling.

Ook wanneer je een bestelling plaatst met je account, zal je na de plaatsing een email ontvangen ter confirmatie van de bestelling.

Tot slot zullen we je ook aanbiedingen opsturen per email. Deze kunnen gepersonaliseerd zijn.

Inschrijven voor nieuwsbrief

Je kan je op onze website inschrijven voor het ontvangen van onze nieuwsbrief. Daarvoor vragen we je emailadres op te geven.

Je ontvangt een bevestigingsmail van de inschrijving. Dit om jou bevestiging te geven van een goede ontvangst en om misbruik tegen te gaan.

We bewaren je emailadres voor het versturen van nieuwsbrieven zolang je deze wilt blijven ontvangen. Je kan je te allen tijde makkelijk terug uitschrijven.

Vraag stellen

Je kan ons contacteren via telefoon, per email of door het invullen van het contactformulier op onze website. Bij het invullen van het contactformulier vragen we je je naam, voornaam en emailadres. We zullen deze informatie enkel gebruiken om je vraag te beantwoorden. 

Je ontvangt een bevestigingsmail na het verzenden van je vraag. Dit om jou bevestiging te geven van een goede ontvangst en om misbruik tegen te gaan. 

Website bezoeken

Wanneer je bij ons op de website surft, worden een aantal zaken bijgehouden.

Deze gegevens worden gebruikt voor het optimaliseren van onze website.

Welke rechten heb je met betrekking tot ons gebruik van jouw persoonsgegevens?

Je hebt het recht om het volgende aan ons te vragen:

Indien je hierover een vraag hebt of je wenst één van je rechten uit te oefenen, aarzel dan niet om ons te contacteren op info@karelsfresh.be of in onze fruitpoort. We zijn er wettelijk aan gehouden je binnen een termijn van één maand na ontvangst van je vraag hieraan gevolg te geven.

Indien je je rechten vanop afstand wilt uitoefenen, zullen we je vragen om je te identificeren, om ons ervan te verzekeren dat de rechten door de eigenaar van de persoonsgegevens worden uitgevoerd.

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit (“GBA”) wanneer je van mening bent dat wij jouw gegevens niet op een goede manier behandelen. Dit kan je doen via de website van de GBA. Zie ook verder voor concrete gegevens.

Informatie over de verwerkers van je gegevens

Dhondt Karel, met ondernemingsnummer 740 252 728, gevestigd te Beekstraat 76, 9800 Deinze, handelt onder de naam “Karels Fresh”.

Karels Fresh verwerkt je persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere aanvullende wetten en regelgevingen. Je kan meer informatie vinden over de Belgische regelgeving inzake gegevensbescherming op de website van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (vroeger “Privacy Commissie”) op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Karels Fresh is in dat kader de “verwerkingsverantwoordelijke” van je persoonsgegevens. Er wordt samengewerkt met twee “verwerkers” voor het uitvoeren van onze actitivteiten:

Deze verwerken de gegevens niet voor andere doeleinden dan dewelke in dit privacy statement wordt opgesomd.

Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan andere partijen dan bovengenoemde verwerkers en subverwerkers.

Veiligheid

Karels Fresh beschermt de confidentialiteit en veiligheid van alle informatie die ontvangen wordt tijdens de uitvoering van onze diensten. Toegang tot deze informatie is gelimiteerd tot de personen die deze gegevens nodig hebben om de diensten te kunnen uitvoeren (bv. samenstellen en afrekenen van een online bestelling).

Algemene informatie met betrekking tot dit Privacy statement

We kunnen aanpassingen doorvoeren aan dit Privacy statement. De meest recente versie is steeds beschikbaar op onze website of op aanvraag in onze fruitpoort.

Cookieverklaring

Cookies

Een cookie slaat info op in de browser op je computer tijdens je bezoek aan een webpagina. Cookies worden gebruikt om je gebruiksgemak te vergroten, bijvoorbeeld door bij een volgend bezoek aan een website je taalkeuze of login te herinneren. Cookies kunnen ook gebruikt worden voor marketingdoeleinden. Er bestaan diverse soorten cookies: tracking cookies (om uw gedrag op internet te volgen en bij te houden), technische cookies (bijvoorbeeld voor het bijhouden van taalinstellingen) en sessiecookies (tijdelijke cookies die verlopen bij het sluiten van uw browservenster).

Waarvoor worden cookies gebruikt?

Als bezoeker van onze website stem je er mee in dat wij cookies gebruiken. Onze cookies zorgen ervoor dat jouw bezoek aan de website vlot en gepersonaliseerd verloopt. Je kan de cookies zelf in- of uitschakelen, maar dan kan je problemen ondervinden bij het surfen op onze site.

De cookies waar gebruik van wordt gemaakt, zijn ongevaarlijk. We gebruiken ze om ervoor te zorgen dat wat je te zien krijgt, toepasselijk is voor jou als bezoeker en om het surfen makkelijker te maken voor jou door bijvoorbeeld taalinstellingen te onthouden.

Welke cookies worden gebruikt?

Enerzijds gebruiken wij sessiecookies die essentieel zijn om onze website te laten werken. Deze kunnen niet worden uitgezet op onze servers.

Daarnaast gebruiken wij ook cookies die niet-essentieel zijn, maar ervoor zorgen dat de site die je te zien krijgt volledig op jouw maat is. Er zijn drie soorten: functionele cookies, analytische cookies en advertising cookies.

Naast onze eigen cookies, maken we ook gebruik van cookies van websites van derden waarop we adverteren.

Hieronder vind je een overzicht van de cookies die door ons gebruikt worden.

First party cookies

Domein: www.karelsfresh.be

Naam

Type

Geldigheidsduur

PHPSESSID

Technische cookie voor het bijhouden van sessieinformatie

Tot het sluiten van de browser

meldingcookie

Deze cookie houdt bij of u het cookiebeleid van deze website hebt aanvaard of niet.

Vervalt 1 jaar na akkoord

Third party cookies

Domein: www.karelsfresh.be

Naam

Type

Geldigheidsduur

__utma

Wordt gebruikt om gebruikers en sessies te onderscheiden.

De cookie wordt aangemaakt wanneer de javascript-bibliotheek wordt uitgevoerd en er geen bestaande __utma-cookies bestaan.

De cookie wordt telkens bijgewerkt wanneer gegevens naar Google Analytics worden verzonden.

Vervalt 2 jaar na ieder bezoek

__utmt

Wordt gebruikt om verzoeksnelheid te vertragen.

Vervalt na 10 minuten

__utmb

Wordt gebruikt om nieuwe sessies / bezoeken te bepalen.

De cookie wordt gemaakt wanneer de javascript-bibliotheek wordt uitgevoerd en er geen bestaande __utmb-cookies bestaan.

De cookie wordt telkens bijgewerkt wanneer gegevens naar Google Analytics worden verzonden.

Vervalt na 30 minuten na ieder bezoek

__utmc

Niet gebruikt in ga.js. Wordt ingesteld voor interoperabiliteit met urchin.js. Historisch gezien werkte dit cookie samen met de __utmb-cookie om te bepalen of de gebruiker deelnam aan een nieuwe sessie / bezoek.

Einde van de browser sessie

__utmz

Slaat de verkeersbron of campagne op die uitlegt hoe de gebruiker de site heeft bereikt. De cookie wordt gemaakt wanneer de javascript-bibliotheek wordt uitgevoerd en wordt bijgewerkt telkens wanneer gegevens naar Google Analytics worden verzonden.

Vervalt 6 maanden na ieder bezoek

Hoe kan je zelf je cookies instellen?

Je kan ten allen tijde zelf je cookie-instellingen wijzigen in de instellingen van je webbrowser. Voor elke browser zijn er andere handleidingen, die je via onderstaande links kan raadplegen. Ook via de help-functie van je internetbrowser kan je hier een handleiding voor vinden.

Cookie instellingen in Mozilla Firefox

Cookie instellingen in Microsoft Internet Explorer

Cookie instellingen in Google Chrome

Cookie instellingen in Safari

Cookie instellingen in Opera

Je kan de cookies inschakelen of uitschakelen. Voor een optimale gebruikservaring raden wij je echter aan om de cookies in te schakelen.

Bij vragen of opmerkingen over onze cookieverklaring kan je ons contacteren via info@karelsfresh.be.

Disclaimer

Gebruik van onze website

Door onze website te gebruiken, stem je in met onze algemene voorwaarden. Onze algemene voorwaarden bestaan uit deze disclaimer, onze privacy statement en de verkoopsvoorwaarden. Ze gelden zowel voor jou als gebruiker als voor ons, Karels Fresh. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door Karels Fresh kan geen uitzondering worden gemaakt op deze algemene voorwaarden.

Wie is Karels Fresh?

Onze webpagina www.karelsfresh.be wordt uitgegeven door:

Dhondt Karel, met ondernemingsnummer 740 252 728, gevestigd te Beekstraat 76, 9800 Deinze.
Neem bij vragen of onduidelijkheden gerust contact op via ons contactformulier.

Onze Website

Karels Fresh doet alles binnen zijn mogelijkheden om een vlotte werking, een veilige surfomgeving en een hoge graad van toegankelijkheid voor zijn website te waarborgen. Toch gebeurt het bezoeken van onze site steeds op eigen risico. We kunnen dus niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks geleden wordt door het gebruik van onze site.

Karels Fresh heeft het recht om de toegang tot de site op ieder moment te wijzigen, te onderbreken of te beëindigen zonder voorafgaande waarschuwing.

Op regelmatige tijdstippen wordt de inhoud van de website van Karels Fresh bijgewerkt en geactualiseerd. Toch is het altijd mogelijk dat je onvolledige of verouderde informatie terugvindt op onze website. Rechtstreekse of onrechtstreekse schade die hiervan het gevolg is, valt niet onder onze aansprakelijkheid.

Indien onze site content bevat die ingaat tegen de geldende wetgeving, de rechten van anderen schaadt of ongepast is, dan vragen wij dat onze gebruikers dat melden. Zo kunnen we de ongepaste inhoud deels of volledig verwijderen.

Prijzen en productinformatie staan aangeduid onder voorbehoud van fouten eigen aan het systeem: programmeerfouten en typefouten kunnen niet als bindend voor een overeenkomst gezien worden door de gebruiker.

Op deze website staat informatie die kan gedownload worden (teksten, foto’s ,filmpjes, software, enz.) Het downloaden van deze informatie gebeurt steeds op eigen risico. Karels Fresh is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of voor het verlies van data door het downloaden van deze informatie.

Niet alleen Karels Fresh heeft verantwoordelijkheid over deze website. Ook jij als gebruiker wordt geacht geen gedragingen uit te voeren die nadelig zijn voor de vlotte werking en veilige omgeving van onze site. Daaronder begrijpen we schadelijke programma’s (zoals computervirussen, malware, worms, trojans en dergelijke) en het verdelen van ongevraagde commerciële berichten (zoals junk mail, spamming, spammy content, chain mail en dergelijke) via onze website. Schadeclaims zijn alleen te richten aan de gebruiker die de schade veroorzaakte.

Links en verwijzingen naar andere websites

Pagina’s van derden waarnaar gelinkt wordt op de site van Karels Fresh, vallen niet onder onze verantwoordelijkheid. Het gaat hier onder meer om hyperlinks, frames, javascripts.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de gelinkte websites, noch met de inhoud die op de websites wordt vermeld. We zijn dan ook niet verantwoordelijk voor enige (gevolg)schade veroorzaakt door die websites.

De algemene voorwaarden van de gelinkte websites kunnen verschillend zijn en niet dezelfde waarborgen bieden.

Intellectuele eigendomsrechten

Zowel de inhoud (tekstmateriaal, blogartikels, notities, foto’s, tekeningen, video’s, audiofragmenten, enzovoort) als de technische kant van onze website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Hiervan zijn auteursrecht, softwarerecht en databankenrecht een niet-limitatieve lijst van voorbeelden. Elk geval van schending van onze intellectuele eigendomsrechten zal worden vervolgd.

Algemene bepalingen

Onze website kan op ieder willekeurig moment aangepast worden, uitgebreid worden, of stopgezet worden. Hiervoor kan geen tegemoetkoming geëist worden van de bezoeker.

Onze algemene voorwaarden hangen volledig samen met de bepalingen in de Belgische Wetgeving. Onenigheden worden voorgelegd aan de hiertoe bevoegde rechtbank.

With Love & Pleasure

Volg ons op instagram

Wij maken gebruik van cookies

De website van Karels Fresh maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren. Door het verder gebruiken van deze website, gaat u hier expliciet mee akkoord.

Ik snap het! Meer informatie